Opiekun w przedszkolu

Opiekun w przedszkolu

Opiekun najmłodszych dzieci to osoba, która samodzielnie podejmuje decyzje, odpowiada za organizację i realizację planu dnia, czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników, oraz rozwija umiejętności przedszkolaków. Głównym celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności opiekunek, które po zakończeniu szkolenia mogą pracować u siebie lub w innych placówkach.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i mają na celu przygotowanie przyszłych opiekunek do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Kursanci uczestniczą w zajęciach praktycznych, które obejmują m.in.:

  • sposoby organizacji czasu wolnego dziecka;
  • metody aktywnego spędzania czasu z dziećmi;
  • prowadzenie zabaw edukacyjnych i rozwijających;
  • podstawy pierwszej pomocy.

Kurs opiekun w żłobku jest skierowany do osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku od 2 do 3 lat. Podczas szkolenia kursanci poznają specyfikę pracy z niemowlętami oraz uczą się, jak organizować czas wolny maluchów. Kursanci mają także możliwość zapoznania się z ofertami pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Dla kogo jest kurs? Kurs opiekun w żłobku jest skierowany do osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku od 2 do 3 lat. Podczas szkolenia kursanci poznają specyfikę pracy z niemowlętami oraz uczą się, jak organizować czas wolny maluchów. Kursanci mają także możliwość zapoznania się z ofertami pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Co obejmuje kurs? Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie szkolenia kursanci poznają specyfikę pracy z niemowlętami oraz uczą się, jak organizować czas wolny maluchów. Kursanci mają także możliwość zapoznania się z ofertami pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.