Zawory elektromagnetyczne do wody

Zawory elektromagnetyczne do wody

Zawory pełnią nieocenioną rolę w transporcie energii – wody jak i gazu. Pozwalają na sterowanie pracą układu oraz jego zabezpieczenie. Zawory do wody o temperaturze dochodzącej do 95 stopni C należy wybierać zgodnie z najważniejszymi kryteriami. Średnica, dodatkowe funkcje, poziom ciśnienia roboczego i tempo przepływu – to sprawy, o których powinien pamiętać każdy nabywca. 

Działanie elektrozaworów do wody 

Przepływająca przez układ woda musi pozostawać pod ciągłą kontrolą. Zadaniem zaworu jest odcinanie jej przepływu oraz sterowanie nim. Kluczowa jest pod tym względem cewka odpowiedzialna za wytwarzanie pola elektromagnetycznego. Niewielki sygnał elektryczny emitowany przez urządzenie powoduje zmianę w położeniu zaworu. 

Zawór Burkert 6213 posiada membranę dodatkowo sprzężoną z rdzeniem. Konstrukcja taka pozwala na precyzyjne sterowanie pracą urządzenia. Możesz częściowo otwierać przelot, a cały zawór nadaje się do pracy w temperaturze do 95 stopni C. Może transportować nie tylko wodę. 

Konstrukcja zaworów elektromagnetycznych 

Wewnątrz zaworu znajdują się elementy reagujące na oddziaływanie pola magnetycznego. Jest to rdzeń bądź ruchoma kotwica, przyciągana przez pole za sprawą przepływającego prądu. Po zaniku prądu elementy wracają do pozycji wyjściowej, pokonując opór stawiany przez sprężynę. Taki sposób działania jest w wysokim stopniu bezpieczny dla urządzenia i wydajny.

Zawory elektromagnetyczne do wody można w wielu przypadkach stosować także do innych mediów i energii. Najczęściej są to zaworu wodne/gazowe, rzadziej także do transportu powietrza lub oleju.