Odwodnienia terenu

Odwodnienia terenu

Odwodnienia terenu są wykonywane w celu odprowadzania nadmiaru wody z powierzchni terenów, które mogłyby doprowadzić do podtopień i wewnętrznego zalewania. Odwodnienia terenu dzielą się na trzy główne rodzaje:

  1. Odwodnienia naturalne – polegają one na przekazywaniu części ilości opadów atmosferycznych do podziemnych struktur, takich jak piwnice i studnie.
  2. Odwodnienia sztuczne – obejmują one systemy kanalizacyjne, które odprowadzają wodę z powierzchni terenu do odrębnych instalacji. Najbardziej powszechne są studnie chłonne i kanały melioracyjne.
  3. Kombinacja obu powyższych – jest to połączenie naturalnych i sztucznych odwodnień. Odpowiednio dobrane, pozwalają one wytworzyć efektywne rozwiązanie w zakresie odwodnienia terenów.

Odwodnienia terenu mogą być stosowane na różnego rodzaju obszarach, zarówno zurbanizowanych jak i niekonfliktowych. Są one często używane na osiedlach mieszkaniowych ze względu na ich bezinwazyjność. Odpowiednie rozplanowanie odwodnienia terenu umożliwia utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgoci powierzchni, co z kolei ma pozytywny wpływ na stan gleb i roślinności. Mimo że obecnie coraz częściej wykorzystywanie sztucznych metod przede wszystkim zaspokojenia potrzeb ludzi, odwodnienie naturalne ma swoje zastosowanie w stosunku do wolno rosnących roślin, takich jak trawa.